Các bạn giúp hoàng Subcribes Kênh để Kênh được phát triển nội dung nhiều hơn :

Ở video này, Hoàng sẽ giới thiệu với các bạn một số thủ thuật và lưu ý về tối ưu hình ảnh sử dụng trên WordPress #2019

Kho ảnh miễn phí:
*

*

*

*

*Công cụ nén hình ảnh Tiny PNG:

*Công cụ thay đổi kích thước ảnh thumbnail :

*Wordpress Plugin Tiny PNG:
Cần chuẩn bị những gì khi làm thiết kế web WordPress #2019 :
Làm Quen Với WordPress #2019 Phần 1 : Cần chuẩn bị những gì khi làm WordPress #2019 :

——————————————

Kết nối với Hoàng Digital:
★ Youtube:
★ Website:
★ Facebook:

1 COMMENT

 1. Các bạn giúp hoàng Subcribes Kênh để Kênh được phát triển nội dung nhiều hơn : https://hoangdigital.com/youtube

  Ở video này, Hoàng sẽ giới thiệu với các bạn một số thủ thuật và lưu ý về tối ưu hình ảnh sử dụng trên WordPress #2019

  Kho ảnh miễn phí:

  * https://www.freepik.com/

  *https://stocksnap.io/

  * https://www.pexels.com/

  *https://burst.shopify.com/

  *Công cụ nén hình ảnh Tiny PNG: https://tinypng.com/

  *Công cụ thay đổi kích thước ảnh thumbnail : http://www.photo-kako.com/vi/resize.cgi

  *Wordpress Plugin Tiny PNG:https://wordpress.org/plugins/tiny-compress-images/

  Cần chuẩn bị những gì khi làm WordPress #2019 : https://www.youtube.com/watch?v=qbF9PmUPYpo

  Làm Quen Với WordPress #2019 Phần 1 : Cần chuẩn bị những gì khi làm WordPress #2019 : https://www.youtube.com/watch?v=qbF9PmUPYpo

  ——————————————

  Kết nối với Hoàng Digital:

  ★ Youtube: https://hoangdigital.com/youtube

  ★ Website: https://hoangdigital.com/

  ★ Facebook: https://www.facebook.com/Trainer.NguyenKyHuyHoang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here